Μισθολόγιο– βαθμολόγιο Υγειονομικών (πλην ιατρών) στα Νοσοκομεία

Posted: 10/10/2011 in Έναρξη λειτουργίας blog

ΥΕ κατηγορία
Μεικτά Καθαρά(περίπου)

Βαθμός ΣΤ 780 ευρώ 581 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο 858 ευρώ 639 €
2ο κλιμάκιο 875 ευρώ 652 €
3ο κλιμάκιο 892 ευρώ 665 €
4ο κλιμάκιο 910 ευρώ 678 €
5ο κλιμάκιο 928 ευρώ 691 €

Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο 986 ευρώ 735 €
2ο κλιμάκιο 1006 ευρώ 749 €
3ο κλιμάκιο 1026 ευρώ 764 €
4ο κλιμάκιο 1047 ευρώ 780 €
5ο κλιμάκιο 1068 ευρώ 796 €
6ο κλιμάκιο 1089 ευρώ 811 €

ΔΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ 858 ευρώ 639 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο 943 ευρώ 703 €
2ο κλιμάκιο 962 ευρώ 717 €
3ο κλιμάκιο 981 ευρώ 731 €

Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο 1085 ευρώ 808 €
2ο κλιμάκιο 1107 ευρώ 825 €
3ο κλιμάκιο 1129 ευρώ 841 €
4ο κλιμάκιο 1152 ευρώ 858 €

Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο 1248 ευρώ 930 €
2ο κλιμάκιο 1273 ευρώ 948 €
3ο κλιμάκιο 1298 ευρώ 967 €
4ο κλιμάκιο 1324 ευρώ 986 €
5ο κλιμάκιο 1350 ευρώ 1006 €

Βαθμός Β 1497 ευρώ 1115 €

ΤΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ 1037 ευρώ 773 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο 1141 ευρώ 850 €
2ο κλιμάκιο 1164 ευρώ 867 €

Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο 1312 ευρώ 977 €
2ο κλιμάκιο 1338 ευρώ 997 €
3ο κλιμάκιο 1365 ευρώ 1017 €

Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο 1509 ευρώ 1124 €
2ο κλιμάκιο 1539 ευρώ 1147 €
3ο κλιμάκιο 1570 ευρώ 1170 €
4ο κλιμάκιο 1601 ευρώ 1193 €

Βαθμός Β 1811 ευρώ 1349 €
Βαθμός Α 1992 ευρώ 1484 €

ΠΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ 1092 ευρώ 814 €

Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο 1201 ευρώ 895 €
2ο κλιμάκιο 1225 ευρώ 913 €

Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο 1381 ευρώ 1029 €
2ο κλιμάκιο 1409 ευρώ 1050 €
3ο κλιμάκιο 1437 ευρώ 1071 €

Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο 1588 ευρώ 1183 €
2ο κλιμάκιο 1620 ευρώ 1207 €
3ο κλιμάκιο 1652 ευρώ 1231 €
4ο κλιμάκιο 1685 ευρώ 1255 €

Βαθμός Β 1906 ευρώ 1420 €

Βαθμός Α 2096 ευρώ 1562 €

Μισθολόγιο για του ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους μετά τη κατάταξή τους:

Κατηγορία ΠΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο ΒαθμόΣΤ (καθαρά 814 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και εννέα (9) έτη, κατατάσσονται στο ΒαθμόΕ (καθαρά 895-913 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δεκαπέντε (15) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Δ (καθαρά 1029-1071 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι τρία (23) έτη κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 1183-1255 ευρώ)

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτηκατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1420 ευρώ)

Κατηγορία ΤΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο ΒαθμόΣΤ (καθαρά 773 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και εννέα (9) έτη, κατατάσσονται στο ΒαθμόΕ (καθαρά 850-867 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δεκαπέντε (15) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Δ (καθαρά 977-1017 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι πέντε (25) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 1124-1193 ευρώ)

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1349 ευρώ)

Κατηγορία ΔΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη κατατάσσονται στο Βαθμό ΣΤ(καθαρά 639 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και έντεκα (11) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Ε (καθαρά 703-731 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δέκα εννέα (19) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Δ (καθαρά 808-858 ευρώ)

4.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι εννέα (29) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Γ (καθαρά 930-1006 ευρώ)

5.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Β (καθαρά 1115 ευρώ)

Κατηγορία ΥΕ

1.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τρία (3) έτη, κατατάσσονται στο ΒαθμόΣΤ (καθαρά 581 ευρώ)

2.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και δέκα πέντε (15) έτη, κατατάσσονται στο Βαθμό Ε (καθαρά 639-691 ευρώ)

3.με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και είκοσι επτά (27) έτη ,κατατάσσονται στο Βαθμό Δ (καθαρά 735-811 ευρώ)

Τώρα σε αυτές τις μεικτές απολαβές:
Προσθέστε και 50 ευρώ μεικτά εφόσον ο υπάλληλος έχει ένα παιδί ή 70 ευρώ μεικτά για δυο παιδιά και120 ευρώ μεικτά για τρία παιδιά κλπ και μέχρις τα παιδιά να φθάσουν στην ηλικία των 19 ετών ή 24 ετών εφόσον φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση

Ένα κάποιος από τους υπαλλήλους κριθεί(;) σε θέση ευθύνης παίρνει και τα ανάλογα επιδόματα
1.Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, (€400 Χ 75%) = 300 ευρώ μεικτά
2.Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης (€250 Χ 75% ) = 187 ευρώ μεικτά

Προσοχή!
Οι υπολογισμοί έγιναν χωρίς να ληφθούν υπόψιν σε αυτούς τυχόν έκτακτες εισφορές (χαράτσια), τυχόν νέες αυξήσεις σε εισφορές για τα ταμεία καθώς και για τυχόν αλλαγές στο αφορολόγητο όριο και στη φορολογική κλίμακα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s